Regulamin korzystania z serwisu

Teamfinder.pl jest serwisem, którego celem jest ułatwienie jego użytkownikow szukanie graczy do wspólnych gier (takich jak np. League of Legends czy Fortnite). Usługi świadczone na naszej stronie są całkowicie bezpłatne i nie wiażą się z żadnymi opłatami.

1. Usługi świadczone przez naszą stronę na rzecz odwiedzających i zarejestrowanych użytkowników objemują:

  • możliwość przeglądania zasobów serwisu
  • możliwość korzystania z wyszukiwarek
  • możliwość dodania swojego konta użytkownika i korzystania z niego
  • możliwość dodawania ogłoszeń "Wspólne granie" jako zarejestrowany użytkownik
  • możliwość dodawania profilu drużyny jako zarejestrowany użytkownik
  • możliwość korzystania z czatu jako zarejestrowany użytkownik
  • możliwość zapraszania innych użytkowników do swoich drużyn jako zarejestrowany użytkownik

2. Z chwilą rejestracji i założenia nowego konta użytkownika między administratorem strony a użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. W takim przypadku użytkownik oświadcza, że akceptuje poniższy regulamin i zobowiązauje się go przestrzegać.

3. Tak zawarta umowa jest dla użytkowników nieodpłatna, a wszystkie usługi świadczone na stronie są bezpłatne.

4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

5. Umowa zostaje zawarta poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestarcyjnego i wyrażenie zgody na postanowienia regulaminu i polityki prywatności.

6. Użytkownik w każdej chwili może wypowiedzieć umowę i żądać usunięcia jego konta użytkownika.

Polityka prywatności i pliki cookies

Dokonując rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora strony nastepujących danych osobowych:

  • nazwa użytkownika
  • adres e-mail
  • wiek

Powyższe dane osobowe są wykorzystywane tylko na użytek strony i nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione

Serwis wykorzystuje pliki cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystam w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. Dane te mogą być wykorzystywane do analityki ale nie są wykorzystywane do działań marketingowych.

Serwis wykorzystuje również pamięć przeglądarki do przechowywania informacji o aktualnie zalogowanym użytkowniku, informacji o zapamiętanych okienkach czatu i informacji o wyrażonej zgodzie na korzystanie z plików cookies.Wszelkie pytania i wnioski odnośnie regulaminu, polityki prywatności i danych osobowych proszę kierować na adres mailowy: teamfinder@teamfinder.pl